Yaratıcı Drama

Yaratıcı Drama

Oyun, tiyatro ya da dramatizasyon ile karıştırılmaması gereken yaratıcı drama; herhangi bir konuda, doğaçlama, rol oynama vb tiyatro tekniklerinden faydalanır. Böylelikle bir grupla ve grup üyelerinin birikimlerinden, yaşantılarından yola çıkarak canlandırmalar yapılır.

Yaratıcı drama çalışmaları, yaşayarak ve duyu organlarının mümkün olduğunca fazlasına seslenme ilkesiyle gerçekleştirilir.

Okul öncesi ve okul çağı yaşlarından başlayarak herkesin katılabildiği yaratıcı drama, yaparak ve yaşayarak öğrenme olarak da tanımlanır. Çalışmalarda yaşanmış bir olay, bir gazete haberi, fıkra, bir metin, katılımcının yaşına ve yaşama ortamına uygun biçimde canlandırılır. Dolayısıyla tüm eğitim basamaklarında, uygun teknikler kullanıldığı takdirde yaratıcı drama kalıcı öğrenme sağlar.

Yaratıcı drama ortamıyla, çocuğun yaratıcılığını geliştirmek, oynayarak kendisini ifade etmesini sağlamak, iletişim becerilerini geliştirerek, insanlarla sağlıklı iletişim kurabilen, özgür düşünceli, hoşgörülü, saygılı ve demokratik kişilik özelliklerine sahip bireyler yetiştirmek amaçlanır.

Yaratıcı drama süreci bir lider ya da eğitmen eşliğinde ve yapılacak çalışmanın amacına, grubun yapısına uygun bir mekânda gerçekleştirilir. Bir yaratıcı drama çalışması hazırlık-ısınma, canlandırma, değerlendirme-tartışma süreçlerinden oluşur.

5-6 YAŞ
7+ YAŞ
10+ YAŞ
13-15 YAŞ